วัดอรัญญวาสี
ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ
ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301731308921050130892
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดอรัญญวาสี
ชื่อ (อังกฤษ)Wadarunyawasi
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปงตำ
อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-457121
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.75565288
Longitude
99.14966569
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก