กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301181304741050130474
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)
ชื่อ (อังกฤษ)Kamol-riem sukoson (Banphatai)
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าตอน
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.0488291
Longitude
99.5185626
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก