บ้านปางปอย
ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300691302281050130228
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปางปอย
ชื่อ (อังกฤษ)banpangpoy
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่คะ
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53460025
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.79971239
Longitude
99.29747178
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก