ดอยสามหมื่น
ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง
ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300251301261050130126
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ดอยสามหมื่น
ชื่อ (อังกฤษ)Doi Sam Muen
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองคอง
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53460014
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.41687084
Longitude
98.59408098
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก