บ้านแม่ข่า
ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า
ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300641302191050130219
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่ข่า
ชื่อ (อังกฤษ)Banmaekha School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ข่า
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53884913
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.78591185
Longitude
99.16322415
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก