วัดนันทาราม
ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย
ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301051302121050130212
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดนันทาราม
ชื่อ (อังกฤษ)nuntaram
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสันทราย
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-451131
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.90427971
Longitude
99.20121271
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก