บ้านขอบด้ง
ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น
ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300591301991050130199
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขอบด้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankobdong
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลม่อนปิ่น
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-450048
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.92608114
Longitude
99.05178593
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก