บ้านดงป่าลัน
ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า
ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300661302211050130221
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงป่าลัน
ชื่อ (อังกฤษ)Dongphalun
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ข่า
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
861928682
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.779724
Longitude
99.125922
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก