บ้านสันต้นดู่
ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย
ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301031302151050130215
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสันต้นดู่
ชื่อ (อังกฤษ)sontondoo
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสันทราย
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-969020
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.8772746
Longitude
99.2132278
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก