ชุมชนวัดศรีดงเย็น
ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น
ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301821308811050130881
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนวัดศรีดงเย็น
ชื่อ (อังกฤษ)Sridongyen Community School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีดงเย็น
อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53457021
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.70498571
Longitude
99.14393816
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก