โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301171304731050130473
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม
ชื่อ (อังกฤษ)Chotkoonakasem Ban Muang Ngam School
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าตอน
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
052-082895
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.068392
Longitude
99.498077
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก