บ้านเชียงดาว
ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว
ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300021301001050130100
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเชียงดาว
ชื่อ (อังกฤษ)Banchiangdao
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงดาว
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53455073
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.3640869
Longitude
98.9642298
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก