ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301371304781050130478
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)
ชื่อ (อังกฤษ)Prapan-aree hongsakul
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่นาวาง
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
52009319
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.97807865
Longitude
99.3883935
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก