บ้านแม่ขิ
ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น
ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301811308801050130880
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่ขิ
ชื่อ (อังกฤษ)Maekhi
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีดงเย็น
อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53870900
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.7182643
Longitude
99.1449548
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก