บ้านแม่นะ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300451300861050130086
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่นะ
ชื่อ (อังกฤษ)banmaena
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่นะ
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53046791
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.3251552
Longitude
98.9532613
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก