บ้านรินหลวง
ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ
ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300341301321050130132
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านรินหลวง
ชื่อ (อังกฤษ)RINLUANG
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองนะ
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53460016
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.68178947
Longitude
98.9590019
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก