บ้านม่วงชุม
ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น
ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300551302081050130208
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงชุม
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Moungchum School
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลม่อนปิ่น
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53052571
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.93629905
Longitude
99.10777468
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก