บ้านสันม่วง
ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า
ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300631302181050130218
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสันม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)SANMOUNG
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ข่า
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
892631157
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.78104252
Longitude
99.1479568
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก