บ้านต้นผึ้ง
ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน
ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300501302011050130201
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านต้นผึ้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Tonphueng
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53452017
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.9356349
Longitude
99.1601159
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก