บ้านนามน
ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้
ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301671308711050130871
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนามน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannamon
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองแหง
อำเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53111530
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.606023
Longitude
98.59215
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก