บ้านม่วงป็อก
ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ
ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301691308771050130877
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงป็อก
ชื่อ (อังกฤษ)BanMoungpok
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแสนไห
อำเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53049020
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.62862929
Longitude
98.63004724
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก