บ้านศรีดอนชัย
ศูนย์ฯ ตำบลเวียง
ศูนย์ฯ ตำบลเวียง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300981302321050130232
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีดอนชัย
ชื่อ (อังกฤษ)bansridonchai
หมู่ที่18
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียง
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53453495
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.92391907
Longitude
99.20343578
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก