บ้านยาง
ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน
ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300761301931050130193
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยาง
ชื่อ (อังกฤษ)BANYANG
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่งอน
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53051137
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.796247
Longitude
99.1002546
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก