บ้านแม่ทะลบ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301751309041050130904
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่ทะลบ
ชื่อ (อังกฤษ)Banmaetalob
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ทะลบ
อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53457572
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.72319716
Longitude
99.17802296
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก