บ้านนาหวาย
ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ
ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300351301041050130104
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาหวาย
ชื่อ (อังกฤษ)NAWAI
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองนะ
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53046373
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.62984185
Longitude
98.96132583
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก