บ้านหนองตุ้ม
ศูนย์ฯ ตำบลเวียง
ศูนย์ฯ ตำบลเวียง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300971302311050130231
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตุ้ม
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongtum school
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียง
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53452013
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.94296708
Longitude
99.23336357
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก