บ้านหนองขวาง
ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน
ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300791301961050130196
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองขวาง
ชื่อ (อังกฤษ)Nongkwang
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่งอน
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
52082814
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.80559499
Longitude
99.13832878
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก