บ้านอ่าย
ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น
ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301831308821050130882
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอ่าย
ชื่อ (อังกฤษ)BANAI
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีดงเย็น
อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53050097
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.6812502
Longitude
99.1490974
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก