บ้านปางป๋อ
ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้
ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301681308781050130878
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปางป๋อ
ชื่อ (อังกฤษ)Banpangpor School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแสนไห
อำเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-106426
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.606882
Longitude
98.623737
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก