บ้านห้วยไคร้ (ฝาง)
ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300721302251050130225
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยไคร้ (ฝาง)
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaykrai fang
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่คะ
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-969171
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.8130221
Longitude
99.2160345
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก