ไทยทนุบ้านสันต้นดู่
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301101304691050130469
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยทนุบ้านสันต้นดู่
ชื่อ (อังกฤษ)THAIDANOO BANSANTONDU
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าตอน
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-054603
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.06584717
Longitude
99.43170677
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก