บ้านหนองยาว
ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน
ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300901301871050130187
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองยาว
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongyao
หมู่ที่17
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่สูน
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53346444
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.860629
Longitude
99.1765209
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก