วัดศรีบุญเรือง
ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย
ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301071302141050130214
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดศรีบุญเรือง
ชื่อ (อังกฤษ)Watsriboonruang
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสันทราย
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-346604
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.8707349
Longitude
99.18521367
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก