บ้านโป่งน้ำร้อน
ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน
ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300531302061050130206
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งน้ำร้อน
ชื่อ (อังกฤษ)BANPONGNAMRON
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-452026
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.94685819
Longitude
99.16530088
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก