บ้านห้วยต้นตอง
ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301781309071050130907
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยต้นตอง
ชื่อ (อังกฤษ)huaytontong
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ทะลบ
อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53319528
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.69797781
Longitude
99.25713478
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก