บ้านเวียงผาพัฒนา
ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น
ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301791308881050130888
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเวียงผาพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)Banwaengpapattana
หมู่ที่18
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีดงเย็น
อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.567697
Longitude
99.186573
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก