บ้านทุ่งหลุก
ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน
ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300751301921050130192
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งหลุก
ชื่อ (อังกฤษ)Banthunglook
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่งอน
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.79832614
Longitude
99.11620655
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก