มิตรมวลชนเชียงใหม่
ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง
ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300201301211050130121
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มิตรมวลชนเชียงใหม่
ชื่อ (อังกฤษ)Mitmuanchonchiangmai
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปิงโค้ง
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
932430951
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.53067542
Longitude
99.05744455
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก