ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน
ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300911301831050130183
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
ชื่อ (อังกฤษ)Maesoonluang School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่สูน
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53346224
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.8299319
Longitude
99.1686101
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก