บ้านห้วยป่าซาง
ศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา
ศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301461305131050130513
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยป่าซาง
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaypasang
หมู่ที่16
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่สาว
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-054189
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.99970855
Longitude
99.25647098
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก