วัดบ้านท่า
ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ
ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301741308931050130893
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบ้านท่า
ชื่อ (อังกฤษ)Bantha
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปงตำ
อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53457023
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.7376543
Longitude
99.1423175
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก