บ้านหัวฝาย
ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน
ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300511302021050130202
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวฝาย
ชื่อ (อังกฤษ)Huafai
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
534534820
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.9207414
Longitude
99.1537637
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก