บ้านต้นโชค
ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช
ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301931308971050130897
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านต้นโชค
ชื่อ (อังกฤษ)BANTONCHOK
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัว
อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53871476
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.7175427
Longitude
99.1131408
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก