บ้านปางเฟือง
ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง
ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300171301181050130118
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปางเฟือง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Pangfuang
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปิงโค้ง
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53261480
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.48209711
Longitude
99.01792554
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก