บ้านอรุโณทัย
ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ
ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ
ขนาดใหญ่พิเศษ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300301301281050130128
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอรุโณทัย
ชื่อ (อังกฤษ)banarunothai
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองนะ
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53045556
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.7388165
Longitude
98.96520159
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก