บ้านปางมะเยา
ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง
ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300191301201050130120
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปางมะเยา
ชื่อ (อังกฤษ)Pangmayao
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปิงโค้ง
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
052-010338
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.4299067
Longitude
99.0778729
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก