บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์
ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง
ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300211301221050130122
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Huay Jakan Border Patrol Police Memorial
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปิงโค้ง
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-5208-1923
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.6030749
Longitude
99.0705777
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก