บ้านหลวง (อ.ฝาง)
ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน
ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300801301971050130197
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหลวง (อ.ฝาง)
ชื่อ (อังกฤษ)banluang
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่งอน
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53969428
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.870321
Longitude
99.042124
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก