บ้านสันปอธง
ศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์
ศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301551304911050130491
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสันปอธง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Sanportong
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสันต้นหมื้อ
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
503377213
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.93922696
Longitude
99.27347583
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก