บ้านห้วยเฮี่ยน
ศูนย์ฯ ตำบลเวียง
ศูนย์ฯ ตำบลเวียง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300921302351050130235
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยเฮี่ยน
ชื่อ (อังกฤษ)BAN HUAY HEI N
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียง
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.95328388
Longitude
99.18898152
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก